Masyarakat “cashless” (masyarakat tanpa tunai) atau cashless society bukanlah bermakna golongan yang tidak mempunyai wang seperti salah faham sesetengah orang di Malaysia. Sebaliknya, masyarakat tanpa tunai digambarkan kepada keadaan ekonomi di mana urus niaga kewangan tidak dijalankan dengan wang dalam bentuk wang kertas atau syiling fizikal. Urus niaga hanya dilakukan melalui pemindahan maklumat digital (secara […]

Continue Reading